Pojedinačno, članovi/ce našeg tima i stručni savjetnici/ce radili su na brojnim nacionalnim i internacionalnim kapitalnim projektima na području Balkana i zemalja EU.

Odnos prema svakom klijentu temelji se na ljubavi prema našem poslu, a poštovanju prema vašem; lojalnosti, inovativnosti, kreativnom promišljanju i potpunom predavanju projektu.

Sadržaj koji kreiramo usmjeren je na rezultat – priču koju svaki naš klijent kreira u javnosti – kroz riječ, sliku, doživljaj, atmosferu i konačno, autoritet i autentičnost brenda.

Marljivo istražujemo Strateški mislimo Efektno planiramo
Efikasno budžetiramo Efikasno realizujemo Uspostavljamo saradnje
Kreiramo prepoznatljivost Kontinuirano nadgledamo Transparentno izvještavamo

360° Integrisana komunikacija

 • izrada komunikacionih strategija, planova i poruka;
 • strategija digitalne komunikacije i marketinga
 • planiranje i implementacija PR aktivnosti na najefikasniji način i kroz integrisani pristup;
 • interna komunikacija;
 • krizno komuniciranje
 • komunikacija sa medijima;
 • prikupljanje i kreiranje vijesti;
 • priprema klijenata za komunikaciju sa medijima;
 • lobiranje medija;
 • organizovanje medijskih posjeta i događaja, u cilju promocije
 • izgradnja brenda i njegove strategije;
 • lansiranje brenda;
 • savjetovanje i menadžment sponzorstava
 • priprema jedinstvenih koncepata;
 • sveobuhvatni razvoj i implementacija događaja, kontrola procesa
 • odabir partnera i uspostavljanje saradnji;
 • kreiranje prepoznatljivosti brenda i inovativno pozicioniranje
 • programski i projektni koncepti;
 • koordinacija i menadžment kampanja;
 • efikasni i interaktivni web site-ovi i web aplikacije;
 • razvoj aplikacija;
 • upravljanje društvenim mrežama, usluge digitalnog marketinga i SEO servisi
 • razvoj atraktivnog sadržaja koji oživljava priču i komunicira sa ciljnom grupom na interesantan način